Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An Ninh cho đối tương 4.

Sáng ngày mùng 27 tháng 9 Ban chỉ huy quân sự xã Bành Trạch tổ chức mở lớp An ninh – Quốc phòng năm 2016 cho đối tượng 4, lớp học gồm có 44 đồng chí là cán bộ Đảng viên, công chức xã, bí thư chi bộ, các trương thôn bản và các chị hộ các thôn trên địa bàn xã. ông Ma Văn Xương – chủ tịch UBND tổ Trưởng ban chỉ huy quân sự xã dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

ảnh: Lớp An ninh – Quốc phòng năm 2016 cho đối tượng 4

Trong thời gian 3 ngày học tập chung các học viện được học và quán triệt các chuyện đề: Về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – An ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của nhà nước ViệtNamvề dân tọc, tôn giáo gắnn với Quốc phòng – An ninh; Biện giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biện giới quốc gia ViệtNamtrong thời kỳ mới. cung với một số nội dung các điều luật như: Luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật an ninh quốc gia, luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viện.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viện những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia phòng chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững tình thình an ninh chính trị và chật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ./.

Bài trướcLực lượng vũ trang xã Bành Trạch ra quân huấn luyện làm công tác dân vận giúp đỡ gia đình chính sách
Bài tiếp theoNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Lấp xã Bành Trạch