Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Bành Trạch kỳ 2019 – 2023

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 – 2023

Bài trướcBÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ