Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Bài trướcHội Cựu chiến binh xã Bành Trạch tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Bài tiếp theoNghị quyết thông qua nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch giai đoạn 2022-2030