Thông báo về việc tuyển nhân viên hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho học sinh bán trú trường PTDTBT THCS Bành Trạch năm học 2023 – 2024

Thông báo tuyển nhân viên nấu ăn bếp tập thể

Bài trướcNghị quyết thông qua nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch giai đoạn 2022-2030
Bài tiếp theoBài tuyên truyền về Cải cách Hành chính